Kế hoạch tổ chức các hoạt động và họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2017

Kế hoạch tổ chức các hoạt động và họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2017

Thực hiện chương trình hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2017 của Hiệp Hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017. Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động và họp mặt chào mừng kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2017

Mời tham gia xét chọn Danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP. HCM” năm 2017

Mời tham gia xét chọn Danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP. HCM” năm 2017

kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia xét chọn danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP. HCM tiêu biểu TP. HCM” năm 2017 do Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM tổ chức

HỌP GIAO BAN BAN CHẤP HÀNH HỘI DOANH NGHIỆP  QUẬN PHÚ NHUẬN QUÝ II/2017

HỌP GIAO BAN BAN CHẤP HÀNH HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN PHÚ NHUẬN QUÝ II/2017

Ngày 30 tháng 6 năm 2017, Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận đã tổ chức họp giao ban định kỳ Ban Chấp Hành quý II/2017

Họp mặt Kỷ niệm Ngày khoa học – công nghệ Việt Nam 18/5 năm 2017 (19/05/2017)

Họp mặt Kỷ niệm Ngày khoa học – công nghệ Việt Nam 18/5 năm 2017 (19/05/2017)

Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2017, tại Hội trường Nhà Văn hoá Lao động quận, Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức buổi Họp mặt Kỷ niệm Ngày khoa học – công nghệ Việt Nam 18/5 - năm 2017 với chủ đề “Khoa học – Chìa khóa của tương lai”.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động và họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2017

Thực hiện chương trình hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2017 của Hiệp Hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017. Hội doanh nghiệp...