Họp Ban Hành Hội Doanh Nghiệp Quận Phú Nhuận Qúy 3 Năm 2016

Họp Ban Hành Hội Doanh Nghiệp Quận Phú Nhuận Qúy 3 Năm 2016

Ngày 3 tháng 11 năm 2016, Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận đã tổ chức họp giao ban Ban chấp hành định kỳ quý 3/2016.

5 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2016

5 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2016

Quy định về quyền sử dụng vốn trong VAMC, nộp tiền đất khi bán nhà ở xã hội, những điều kiện khi vay vốn khoa học công nghệ,… là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 11/2016.

5 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2016

Quy định về quyền sử dụng vốn trong VAMC, nộp tiền đất khi bán nhà ở xã hội, những điều kiện khi vay vốn khoa học công nghệ,… là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 11/2016.