Công văn 10462/SCT-QLTM ngày 08/11/2017 của SCT
Công văn 10462/SCT-QLTM ngày 08/11/2017 của SCT
Kính gửi các đơn vị thông tin để kết nối sản phẩm từ các tỉnh thành đến thương nhân: Công văn 10462/SCT-QLTM ngày 08/11/2017 của SCT
  Bàn thêm về Thông tư 39
Bàn thêm về Thông tư 39
Thông tư 39 Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành ngày 30/12/2016 và có hiệu lực thi hành từ 15/3/2017.
Chính thức tăng lương cho người lao động từ 2017
Chính thức tăng lương cho người lao động từ 2017
Mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng 180.000 - 250.000 đồng/tháng...