HỌP GIAO BAN BAN CHẤP HÀNH HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN PHÚ NHUẬN QUÝ II/2017

Ngày 30 tháng 6 năm 2017, Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận đã tổ chức họp giao ban định kỳ Ban Chấp Hành quý II/2017
 
          Tham dự cuộc họp có ông Võ Thành Minh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và có 15/23 thành viên Ban chấp hành.
Ông Vũ Thế Thịnh, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp đã Báo cáo sơ kết chương trình hoạt động và công khai báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017, qua đó nhấn mạnh những mặt tích cực mà Hội đã làm được thông qua việc chủ động triển khai thực hiện chương trình hoạt động năm 2017 gắn với chương trình kinh tế xã hội quận và công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp theo Nghị quyết của Chính phủ, phối hợp tổ chức tốt chương trình họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2017 và nêu ra mặt hạn chế Hội cần quan tâm trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của các ban chuyên góp phần đẩy mạnh chương trình hoạt động Hội đạt hiệu quả hơn.
Tiếp theo đó, Ông Huỳnh Văn Hùng, Chủ tịch Hội doanh nghiệp thông qua dự thảo Kế hoạch hoạt động kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm, Hội tiếp tục tập trung một số nội dung trọng tâm như: tiếp tục triển khai đến hội viên thực hiện chương trình hoạt động Hội năm 2017 đạt hiệu quả thiết thực, tập trung củng cố hoạt động các Ban chuyên đề và mỗi Ban đều xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, chuẩn bị công tác tổ chức để thực hiện các hoạt động và họp mặt chào mừng kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10; thường xuyên cập nhật thông tin, nhu cầu, vận động hội viên tham gia Chương trình Xúc tiến thương mại, hội thảo hỗ trợ cho doanh nghiệp; đặc biệt doanh nghiệp khởi nghiệp với chủ đề “sáng tạo, phát triển”; đẩy mạnh công tác phát triển Hội viên để kết nối hội viên với nhau thông qua các hoạt động, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau; đồng thời doanh nghiệp hội viên tiếp tục hưởng ứng các chương trình an sinh xã hội do quận, thành phố phát động. Tại cuộc họp, các thành viên Ban chấp hành đều nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động Hội 6 tháng đầu năm, dự thảo kế hoạch 13/10 và phương hướng 6 tháng cuối năm do Chủ tịch Hội vừa trình bày.
  Phát biểu tại cuộc họp, ông Võ Thành Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của Hội trong 6 tháng đầu năm 2017 và chỉ đạo cụ thể định hướng chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm của Hội gắn với chương trình kinh tế xã hội của quận, Thành phố. Tiếp tục kiện toàn các Ban chuyên đề, trong đó nên chọn nội dung cần tập trung, có kế hoạch cụ thể nâng cao chất lượng hoạt động, qua đó thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia; các Thành viên Ban chấp hành am hiểu các lĩnh vực cùng tham gia với Quận góp ý cho các chương trình chính sách liên quan đến doanh nghiệp; triển khai kế hoạch 13/10, Chương trình kết nối vốn giữa Ngân hàng – Doanh nghiệp và vận động doanh nghiệp hội viên tham gia chương trình công tác xã hội quận gắn với chương trình Nông thôn mới.

Phương Thúy-PNBA

Hoạt Động Hội khác