Kế hoạch tổ chức các hoạt động và họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2017

Thực hiện chương trình hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2017 của Hiệp Hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017. Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động và họp mặt chào mừng kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2017
 

Hoạt Động Hội khác